Zamieszanie ze śmieciami

Śmieci{like}

Zgodnie z ustawą od 1 lipca śmieci powinny być odbierane na zasadach określonych ustawą. W Wieliczce z powodu późniejszego przetargu, wiadomo, że się to już nie uda. W odpowiedzi na pytania mieszkańców – co w lipcu – gmina obublikowała poniższy komunikat:

Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013r.!

W związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie naszej gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, iż od dnia 1 lipca 2013r. do czasu podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu, odbiór odpadów komunalnych będzie kontynuowany przez firmy wykonujące te usługi obecnie.

 

 

Nie ulega zmianie obowiązek złożenia przez właścicieli i zarządców nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany dokonywać opłat za wywóz odpadów, w deklarowanej wysokości, w kasie urzędu lub na rachunek bankowy do 15 każdego miesiąca, bez wezwania. Pierwszą opłatę należy uiścić do 31 lipca 2013 r.

Gmina podpisała porozumienia z firmami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli i zarządców nieruchomości z terenu gminy i na ich podstawie pokryje koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Szczegółowe informacje na temat organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych w okresie przejściowym będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej urzędu.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 230, 12 26 34 239, 12 26 34 250.

 

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcą, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

http://www.wieliczka.eu/pl/1951/116349/Odbior_odpadow_komunalnych_po_1_lipca_2013r..html

Opublikowano także harmonogram odbiorów:

http://www.eko.wieliczka.eu/pl/78065/0/Harmonogramy_odbioru_odpadow.html

 

 

 

Dodaj komentarz