Burmistrz walczy o odrolnienie gruntów

Protest do Premiera wysłany

W dniu 11 maja br burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, wraz z załącznikiem, który stanowi Protest przeciwko odmownej decyzji Ministra Rolnictwa dotyczącej wniosku burmistrza Wieliczki o odrolnienie gruntów zgodnie z projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pod protestem swoje podpisy złożyło 3254 mieszkańców z 29 sołectw Gminy Wieliczka. Przygotowaniem  dokumentacji związanej z protestem zajmował się zastępca burmistrza Henryk Gawor.

 

Zwracając się do Premiera  z prośbą o interwencję  u  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej trudnej dla mieszkańców i hamującej rozwój Gminy sytuacji, burmistrz wyjaśnia: „Miasto i Gmina Wieliczka uchwaliło studium zagospodarowania przestrzennego i jest w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt tego dokumentu został pozytywnie uzgodniony z wszystkimi instytucjami wymienionymi  w procesie procedowania. Jedyną opinię negatywną, nie zezwalającą na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów położonych w 29 sołectwach, otrzymaliśmy od  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielomiesięczne nasze starania i próby uzgodnienia tego dokumentu z  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Miasto i Gmina Wieliczka skierowało skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W minionym miesiącu, na korzyść Gminy Wieliczka, zostały rozstrzygnięte wszystkie trzy wyroki sądowe i sprawa związana z odrolnieniem została skierowana do ponownego rozstrzygnięcia  w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.” Kopia pisma adresowanego do Premiera RP wraz z załaczonym Protestem została także wysłana do Sejmowej Komisji  Infrastruktury, w ramach której pracuje m.in. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
źródło: http://www.wieliczka.eu/pl/1951/27109/Protest_do_Premiera_wyslany.html
{mos_fb_discuss:8}

Dodaj komentarz