Regulamin

Regulamin portalu wieliczanie.pl

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Każdy może zarejestrować się na portalu wieliczanie.pl, za korzystanie z niego nie są pobierane żadne opłaty.

2. Przez otwartość rozumiemy również ewentualną możliwość pisania wiadomości na forum przez osoby niezarejestrowane lub niezalogowane, jednakże osoba taka nie może rościć pretensji z tytułu dokonanych przez Administratora i Moderatorów operacji kasowania, przenoszenia lub modyfikowania treści wiadomości. Powyższe wynika z braku możliwości jakie daje rejestracja oraz zalogowanie się na forum. Włączenie wspomnianej możliwości pisania wiadomości jest uzależnione od decyzji administratora.

3. Użytkownik forum, to osoba, która dokonała rejestracji na wieliczanie.pl oraz pisze wiadomości lub artykuły po zalogowaniu się.
4. Użytkownicy forum zobowiązani są do przestrzegania netykiety http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta i zachowania kultury osobistej.
5. Wypowiedzi stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem.
6. Każdy użytkownik/gość odpowiada za treści napisanych przez siebie wiadomości.

7. Administrator i Moderatorzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu. Mają decydujący wpływ na przebieg dyskusji dotyczących forum.
8. Administrator i Moderatorzy mogą usuwać bądź przenosić do śmietnika treści niezwiązane z tematem danego wątku w forum. Decyzja o usunięciu bądź przeniesieniu jest ostateczna, chyba że Administrator stwierdzi inaczej.
9. Administrator i Moderatorzy mogą wyłączyć publikację artykułu w przypadku gdy nie spełnia warunków dobrego artykułu (§ 2 pkt1 i § 4) Artykuł może być ponownie odblokowany po naniesieniu przez autora poprawek.
10. Administrator i Moderatorzy mają prawo zmieniać, przenosić i usuwać wiadomości forum o treści sprzecznej z prawem i regulaminem. W przeciwnym wypadku nie ingerują w wypowiedź.

§ 2 Pisanie artykułów

1. Na portalu można publikować artykuły, spełniające poniższe warunki:
– nie szkaluje osoby lub instytucji, opisuje udokumentowane fakty
– zabronione jest publikowanie materiałów niezgodnych z prawem lub pornograficznych
– trzymają poziom – nie chcemy taniej, tabloidowej sensacji
– dbałość o estetykę – ortografia i formatowanie

3. Użytkownik po rejestracji uzyskuje prawa autora – może pisać artykuły, jeżeli spełniają warunki wymienione w pkt. 2 zostaną opublikowane.

4. Autor ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-karną za wprowadzone wpisy.

5. Jeżeli artykuł jest kopią innego, należy koniecznie podać źródło, z jakiego korzystał autor wpisu.

6. Warunki dotyczące artykułów dotyczą też postów na forum, z tą różnicą, że użytkownik nie musi się rejestrować, by takiego wpisu dokonać.

7. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone wpisy użytkowników.

§ 3. Zabrania się:
1. Używania słów i zwrotów wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych i zawierających groźby w stosunku do użytkowników forum i innych osób.
2. Umieszczania na forum treści sprzecznych z prawem a przede wszystkim: naruszających uczucia religijne, normy społeczne, etyczne i obyczajowe oraz wzywające do nienawiści.
3. Umieszczania na forum reklam produktów i usług niezgodnych z prawem.
4. Podszywania się pod innych użytkowników.
5. Rejestracji konta użytkownika poprzez tzw. bramki proxy, oraz za pomocą innych narzędzi i metod ukrywających użytkownika. Konta takie oraz ewentualne wiadomości będą usuwane.

Złamanie tych zasad może być przyczyną zablokowania konta użytkownika tymczasowo lub trwale. Administrator informuje, że rejestrowane są adresy IP autorów, a dane te mogą być po spełnieniu zapisów prawnych udostępnione właściwym organom państwowym.

§ 4. Zbiór dobrych praktyk:
1. Pisz schludnie, rzeczowo, jasno i zrozumiale i przede wszystkim na temat. Staraj się nie pisać z błędami.
2. Przed napisaniem czegokolwiek zapoznaj się z zasadami ogólnymi panującymi na forum, z tematyką poszczególnych działów oraz wcześniejszymi wypowiedziami. Rozpoczynając nowy temat WPISZ poprawny i czytelny temat dla swojej wypowiedzi.
3. Jeśli Twoja wypowiedź jest skierowana do jednego użytkownika napisz do niego prywatną wiadomość. Nie zaśmiecaj forum prywatną dyskusją.
4. Odpowiadając innym użytkownikom pisz na temat, używaj opcji „odpowiedź z cytatem” lub „cytowanie selektywne”.
5. Cytując ze źródła zewnętrznego podawaj zawsze link bezpośredni do źródła, a cytowany tekst cytuj za pomocą składni BBCode.
6. Kolor podczas pisania postów stosuj tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Nie używaj ich do kolorowania całych wypowiedzi.
7. Jeśli chcesz korzystać z innych znaczników BBCode typu pogrubienie, kursywa czy rozmiar czcionki zapoznaj się najpierw z zazadami ich stosowania – opisanymi w przewodniku BBCode.

§ 5. Działy i fora lokalne

1. Aby założyć dział na stronie wieliczanie.pl lub forum lokalne należy zgłosić się do Administratora.

2. Dział będzie widoczny we właściwym odgałęzieniu menu głównego, o którym zdecyduje Administrator.

3. Temat jest dowolny, tematem może być informacja dotyczące wiadomości lokalnych, hobby, organizacji, wiedzy.

Wieliczanie.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie w każdej chwili. Zmiany obowiązują od momentu wprowadzenia.

Użytkownicy nieprzestrzegający regulaminu zostaną najpierw ostrzeżeni, a w dalszej kolejności: banowani bądź nawet usuwani z portalu. Treści niezgodne z regulaminem i netykietą będą usuwane bądź przenoszone w odpowiednie miejsce.

* jeśli znalazłeś gdzieś w regulaminie jakąś lukę, bądź chciałbyś coś do niego dodać, bo twoim zdaniem czegoś brakuje, poinformuj o tym Moderatora albo Administratora.

Regulamin będzie ewoluował, szczególnie pod wpływem sugestii użytkowników portalu.

Dodaj komentarz