Plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto ma uzasadnienie.

Plan zagospodarowania przestrzennego.

Liczące w sumie ponad 30 stron uzasadnienie tego wyroku dotarło do Wieliczki dopiero na początku lipca. Dokument zawiera m.in. informację, że jeśli minister rolnictwa nie złoży skargi kasacyjnej (ma na to czas do pierwszych dni sierpnia), to korzystny dla Wieliczki werdykt stanie się prawomocny.

 

 

Jednak nie oznacza to szybkiego rozwiązania problemu. Wtedy bowiem sprawa trafi ponownie do Marka Sawickiego, który będzie zobowiązany do jej kompleksowego rozpatrzenia z uwzględnieniem wytycznych NSA, czyli ustaleniem wszystkich stron postępowania. Innymi słowy – w sprawę zaangażowanych zostanie ponad 3 tysiące mieszkańców, którzy złożyli wnioski o zmianę statusu gruntów. Konieczne będzie wtedy ustalenie nie tylko nazwisk i adresów tych osób, ale także m.in. formy ich władztwa nad działką. Każdy z uczestników postępowania będzie musiał być także informowany o tyczących go kwestiach itp.

{mos_fb_discuss:8}

za wieliczka24.info

Dodaj komentarz