2011 rokiem rekordowych wydatków inwestycyjnych

Przyszły rok będzie rekordowym, jeżeli chodzi o inwestycje. Miasto planuje wydać na ten cel 90 mln zł. Dla porównania Kraków na nowe inwestycje w 2011 r prawdopodobnie wyda tylko 60mln zł.

PLANY. W przyszłym roku gmina ma na wydatki blisko 196 mln zł. Na same inwestycje zamierza wydać prawie 90 mln złotych. To kwota dwa razy większa niż tegoroczna i kilkakrotnie wyższa niż w latach wcześniejszych.

– Dla porównania: w roku 2007 cały nasz budżet wynosił tyle, ile zabezpieczyliśmy na wydatki majątkowe w roku 2011 – stwierdza burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Główne sumy, wpisane do projektu nowego budżetu, nad którym Rada Miejska będzie głosować podczas dzisiejszej sesji, to prawie 173,5 mln zł po stronie dochodów i blisko 196 mln zł na wydatki. To najbogatsza gminna „kasa” w historii Wieliczki, od ubiegłorocznej większa o prawie 25 mln zł.

Gros przyszłorocznych funduszy na inwestycje to pieniądze pozyskane z UE. – Tak duży budżet jest skutkiem podpisania umów na współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych kilku dużych przedsięwzięć. Największe to budowa kanalizacji z Funduszu Spójności, na co w roku 2011 przeznaczymy 25,7 miliona złotych oraz kontynuacja rewitalizacji centrum miasta.

Tu wartość prac zaplanowanych na najbliższe kilkanaście miesięcy wynosi 12 milionów złotych – podaje Artur Kozioł. Kolejne dotowane z unijnej puli przedsięwzięcia to: montaż kolektorów słonecznych na domach, co pochłonie 9,5 mln zł oraz zakup komputerów z dostępem do internetu dla prawie 300 rodzin oraz szkół gimnazjalnych (ponad 3,3 mln zł), a także budowa 500 przydomowych oczyszczalni ścieków w górzystym rejonie gminy (ponad 2,4 mln zł).

 

Wiosną przyszłego roku ma ruszyć budowa parkingów na stacji PKP „Wieliczka”, na co gmina wyda 3 mln zł. Start tej inwestycji będzie równoznaczny z rozpoczęciem generalnej odnowy wielickich dworców. Na pierwszej miejskiej stacji powstanie centrum przesiadkowe oraz ok. 300 miejsc parkingowych. Zdecydowano już, że część znajdujących się tam kolejowych obiektów będzie wyburzona, natomiast dwa zabytkowe – budynek dworca oraz mieszkalny – zostaną odnowione.

Ile kilometrów dróg i chodników zostanie wyremontowanych bądź wybudowanych w przyszłym roku – trudno dziś szacować. Można jednak liczyć na wiele tego typu inwestycji, ponieważ w gminnym budżecie przewidziano na te zadania 8,6 mln zł. W tym względzie pewniki na rok 2011 to m.in. remonty miejskich ulic: Wiejskiej i Podgórskiej oraz traktów Czarnochowice – Bogucice i Jankówka – Gorzków, a także renowacja chodników przy ulicach: Batalionów Chłopskich, Pięknej, Spokojnej i Uroczej. – Wiele dróg zostanie wyremontowanych także w ramach inwestycji z Funduszu Spójności, gdzie zabezpieczono też pieniądze na odnowę dróg zniszczonych podczas budowy kanalizacji – informuje burmistrz Wieliczki.

Przyszły rok zapowiada się również bogato, jeśli chodzi o inwestycje rekreacyjno-sportowe, kulturalne i oświatowe. Za kilka miesięcy zainaugurowana zostanie budowa kompleksu sportowego na Psiej Górce, na co zarezerwowano 1 mln zł. Podobne kwoty zabezpieczono na wzniesienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podstolicach oraz „Orlika” w Koźmicach Wielkich, a w Janowicach – świetlicy środowiskowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W drugiej połowie przyszłego roku zaplanowano również rozpoczęcie przy placu Skulimowskiego w Wieliczce budowy obiektu nazwanego roboczo centrum kulturalno-społecznym, gdzie ma być m.in. kino i siedziba biblioteki. Za kilka miesięcy zainaugurowana zostanie ponadto budowa w Mietniowie nowego przedszkola z profesjonalną salą widowiskową. Ten obiekt ma być gotowy za trzy lata.

To będzie rok trudnych inwestycji. Trudnych także z tego powodu, że podczas ich prowadzenia pojawią się różnego typu utrudnienia dla mieszkańców. Myślę, że będzie sporo narzekań, ale takie przedsięwzięcia jak budowa kanalizacji czy rewitalizacja miejskich ulic po prostu muszą być zrealizowane. Nie możemy z tym czekać – twierdzi Artur Kozioł.

JOLANTA BIAŁEK

wielicki@dziennik.krakow.pl

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-wielicki/1103130-bogaty-budzet-wieliczki.html,,0:pag:2#nav0

dziennik polski

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,8873982,Zakrecony_kurek_z_kasa_na_nowe_inwestycje_w_Krakowie.html

{mos_fb_discuss:8}

Dodaj komentarz