Rewitalizacja obiektów sztuki sakralnej w Gminie Wieliczka

Za wieliczka.eu:

Dobiegł końca projekt rewitalizacji kaplicy p.w. ś.ś. Anny i Jana w Gorzkowie oraz drewnianego krzyża w Podstolicach w ramach programu odnowy zabytkowych kapliczek, na które co roku Gmina Wieliczka przeznacza 100 tys. zł.

Niewątpliwie usytuowanie  kaplicy z Gorzkowa w pobliżu skrzyżowania dróg o wzmożonym ruchu samochodów ciężarowych było przyczyną licznych pęknięć na ścianach. Do zniszczeń przyczyniły się także wysokie i rozłożyste lipy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.

Dzięki zakończonym pracom, kaplica może pełnić już swą funkcję. W czasie Bożego Ciała będzie tu stał ołtarz, a dzień później, w święto Jana, zostanie odprawione nabożeństwo czerwcowe połączone z uroczystym poświęceniem świątyni. Kaplica pw. ś.ś. Anny i Jana w Gorzkowie wybudowana została w roku 1868 dzięki dobrowolnym składkom okolicznych mieszkańców. Jest to niewielki budynek z wysokim dwuspadowym dachem, na szczycie którego widnieje strzelista sygnaturka. We wnętrzu znajduje się drewniany ołtarz z umieszczonym centralnie obrazem przedstawiającym Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów. W niszach okiennych po obu stronach ołtarza stoją dwie figury Matki Boskiej oraz figura św. Jana.

W maju 2011 r. zostały zakończone ostatecznie prace renowacyjne przy kaplicy. Restauracja świątyni trwała z przerwami od 2007 r. W pierwszym dłuższym etapie prac wykonano roboty budowlane, m. in. drenaż wokół kaplicy,  wymianę więźby dachowej oraz jej pokrycia. Ściany zewnętrzne pokryto tynkami renowacyjnymi, wewnątrz odsłonięto wątek kamienny i ceglany, skuto również betonową wylewkę posadzki i rozebrano rozpadającą się zawilgoconą mensę ołtarzową. Na czas prac wyposażenie kaplicy zdeponowano w tutejszej szkole.

W bieżącym roku wykończono wnętrze świątyni, nadając mu charakter groty. Wyeksponowano wątek kamienny i ceglany. Wykonano nową, kamienną posadzkę, korespondującą z nowym wnętrzem. Odtworzono, na wzór pierwotnej, mensę ołtarzową. Do odrestaurowanej sygnaturki powrócił dzwon.

Całość prac związanych z odnową kapliczki w Gorzkowie to koszt ponad 94 tys. zł. Inwestycja ta  została przeprowadzona zgodnie z programem konserwatorskim oraz sztuką renowatorską.

W ostatnim czasie udało się również zakończyć prace związane z naprawą drewnianego krzyża w Podstolicach. Podstolicki przydrożny krzyż pochodzi z XIX w. Jest wykonany z drewna dębowego, otoczony metalowym ogrodzeniem. Postać Chrystusa osłania  niewielki daszek. Gruntownej konserwacji krzyża dokonano już w roku 2007, jednak w 2010 roku  został on poważnie uszkodzony przez zwalone podczas wichury drzewo. Metalowy daszek uległ złamaniu, poważnie ucierpiała także rzeźba Chrystusa oraz ogrodzenie. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku w pracowni konserwatorskiej oczyszczono i zabezpieczono krzyż, uzupełniono ubytki, wyprostowano daszek i ogrodzenie oraz zamontowano wszystkie uszkodzone elementy. W chwili obecnej odrestaurowany krzyż znajduje się już w miejscu, które wybrano dla niego przed dwoma wiekami.

Do końca 2011 roku w ramach programu rewitalizacji przydrożnych kapliczek, realizowanego przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu, zostaną odnowione zabytki sztuki sakralnej w Sułkowie oraz dwie kapliczki z terenu miasta.

{mos_fb_discuss:8}

Dodaj komentarz