FIO Małopolska Lokalnie – zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

Jeszcze do 18 sierpnia trwa nabór projektów do konkursu „FIO – Małopolska lokalnie”, w ramach którego młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać do 5 000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Konkurs FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia. Adresowany jest do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych (zarejestrowanych maksymalnie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku), które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w województwie małopolskim. Nabór wniosków prowadzony jest równolegle w 4 subregionach – w Krakowie i powiecie wielickim konkurs organizuje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

Celem konkursu jest wspieranie grup i organizacji, które chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

Agnieszka Węgrzyn, Fundacja BISIdeą programu jest lokalność. Ten program to szansa na realizację działań inicjowanych przez grupy nieformalne, środowiska osiedlowe czy wiejskie. Chcemy pomóc lokalnym liderom, aby ich działania przynosiły jak największy pożytek lokalnym społecznościom. Dlatego nasi doradcy pracują w regionach; w gminach i powiatach małopolski.

Anna Sobczyk-Turek, Fundacja BIS: Program daje też szanse młodym organizacjom pozarządowym na zaplanowanie swojego rozwoju. Do tej pory w niewielu konkursach organizacje mogły przeznaczyć środki finansowe na przygotowanie strategii rozwoju organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do działań, adaptację lokalu, działania edukacyjne – np. szkolenia dla członków, pracowników i wolontariuszy. Dzięki wsparciu FIO-Małopolska lokalnie, młode organizacje mogą wzmocnić swój potencjał, co w dłuższej perspektywie przełoży się na ich działalność.

Izabela Janczak-Bizoń, Fundacja BISFIO Małopolska Lokalnie to nie tylko konkurs dotacyjny. Tak naprawdę to bardziej złożony proces, który dotyczy lokalnych społeczności. Ludzie, którzy chcą coś zrobić, muszą przejść kilka etapów. Formuła konkursu wymaga rozpoznania potrzeb, zainicjowania działań, budowania lokalnych partnerstw, a także indywidualnego zaangażowania. Wartości wniesione przez projekty pozostaną. Konkurs to początek ścieżki, którą pójdą wnioskodawcy. To motywuje do dalszej pracy, bo wtedy sektor żyje i funkcjonuje.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

  • inicjatywy oddolne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego
  • dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje m.in. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

Nabór projektów odbywa się poprzez generator i potrwa do 18 sierpnia do godz. 16.00.

Aktualne informacje znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl

oraz na facebooku https://www.facebook.com/malopolskalokalnie

Projekt FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dodaj komentarz