Zarazy – zapomniane nieszczęścia

Właściwie pojęcie zarazy zniknęło z naszego życia. Tymczasem jeszcze nie tak dawno temu cyklicznie, co kilkadziesiąt lat choroby zbierały krwawe żniwo wśród mieszkańców Małopolski.

W Wieliczce przypomina o tym mogiła morowa przy skrzyżowaniu Piłsudskiego  z Goliana –Czarnochowską. Mogiła powstała w 1831r podczas panującej w Wieliczce epidemii. Umiejscowiona została obok świeżo

wyznaczonego cmentarza miejskiego, który miał zastąpić te starsze położone wokół obecnego Magistratu (ówcześnie Kościół p. w. św. Ducha )  oraz  wokół Kościoła p. w. św. Klemensa. O zarazie przypomina także kolumna umiejscowiona na tej samej nekropolii.

Jak silne były to epidemie, świadczy fakt, że przykładowo po epidemii 1847-1848 liczba ludności Małopolski zmniejszyła się z 1,9 do 1,6 miliona. Oznacza to, że zaraza dopadła co szóstego mieszkańca naszego rejonu. Także inne pomniki przypominają o strasznym czasie, przykładowo w Jodłówce w okolicach Brzeska jest pomnik upamiętniający 200 osób zmarłych na cholerę w roku 1860. Jak olbrzymia to musiała być strata dla wsi, możemy sobie tylko wyobrażać.

Dodaj komentarz