Zgłaszanie szkód popowodziowych

W związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, u których wystąpiły szkody, o zgłaszanie informacji na ten temat pod nr tel. 12 278-28-25 lub osobiście do wtorku dnia 25.05.2010r. do godz. 12.00 w pok. 36 (II piętro) Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ul. Limanowskiego 32.

Prosimy o podawanie informacji dotyczących:

1) strat w drogach prywatnych dojazdowych do zabudowań i gruntów rolnych,
2) strat w gospodarstwach domowych (m.in. budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniem gospodarstw domowych),
3) strat w uprawach polowych (zł lub %),
4) strat w zwierzętach gospodarskich (ilość padłych, ewakuowanych sztuk),
5) strat w paszach,
6) strat w urządzeniach i maszynach rolniczych (sztuki),
7) wystąpienia zagrożeń epizootycznych,
8) obszaru zalanych upraw rolnych (ha),
9) strat w studniach domowych,
10) strat w szambach domowych,
11) strat w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Dodatkowo rodziny rolnicze informacje dot. pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 mogą kierować również do sołtysów/zarządców osiedli w terminie do 25 maja br.

Ponadto dodatkowo zgłoszenia można także składać w dniu 24 maja (poniedziałek) w godzinach 10-18 w dwóch miejscach: Domu Ludowym w Grabiu i Brzegach, gdzie będą pełnione dyżury pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

 

 

wieliczka.eu

Dodaj komentarz