Otwarte ronda. Jest kiepsko…

Autobus blokuje przejazd od Krakowa

Niestety zgodnie z przewidywaniami pesymistów, nowo wybudowanych układ drogowy pogorszył możliwość przejazdu przez Wieliczkę w godzinach szczytu.

Po dwóch dniach można zauważyć, że ciąg ulic Piłsudskiego, Narutowicza, Krakowska w porze porannego szczytu stracił zupełnie pierwotne pierwszeństwo, a na każdym rondzie pojazdy jadące tym ciągiem muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z innych kierunków. Jadąc od strony cmentarza, pomimo małego jeszcze ruchu spotykamy już na pierwszym rondzie problem z wjazdem. Ciąg aut jadących od strony miasta ma pierwszeństwo, pozostaje więc liczyć tylko na uprzejmość jadących od strony ulicy Dembowskiego. Ciąg dalszy nie wygląda lepiej. Dzisiaj wydawało się, że korek jest krótki, gdyż zaczynał się właśnie przy pierwszym rondzie.  Jazda od strony ulicy Krakowskiej jest bardzo mozolna – przejazd 200 metrów do drugiego ronda trwał 10 minut, ponieważ auta jadące od strony Krzyszkowic mają pierwszeństwo na rondzie.

Dołącz do grupy dyskusyjnej wieliczka i wieliczanie na facebook

Co więcej nowy układ drogowy utrudnia płynną jazdę od strony Krakowa, rondo często jest zablokowane tak jak to widać na zdjęciu gdy autobus blokuje możliwość przejazdu z Krakowa do Wieliczki . Również likwidacja lewego pasa spowodowała że osoby czekające do skrętu

Dowiedz się więcej