Dni św. Kingi w Wieliczce

Zaplanowane w dniach 23 – 25 lipca święto miasta będzie połączone
z obchodami XX-lecia samorządności oraz akcją charytatywną (konkurs jubileuszowy), z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc powodzianom.

 

 

Dodaj komentarz