Nowe perspektywy wielickiego Muzeum

Projekt dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

Projekt Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka wprowadzający do ekspozycji  w kopalni dwie nowocześnie wyposażone komory zostanie dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kwocie 2 mln zł – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wzbogaci ofertę Muzeum, Wieliczki i Małopolski.

„Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie górnicze i konserwacja oraz  przystosowanie do pełnienia nowej funkcji muzealno-kulturalnej zespołu muzealnych wyrobisk Aleksandrowice obejmującego dwie komory i chodniki dojściowe w wielickiej kopalni soli. Mają one bardzo atrakcyjne położenie – blisko turystycznego szybu Daniłowicza na poziomie III (gł. 135). Projekt wzmocni wizerunek Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie i kulturowo, uratuje też kolejne komory kopalni”  – podkreśla prof. Antoni Jodłowski, dyrektor Muzeum.

Komory Aleksandrowice wybrano w bryłach soli zielonej na przełomie XIX i XX w. Są wartościowe ze względu na swoje walory historyczne, geologiczne i górnicze, z interesującymi uskokami na granicach warstw  eksploatacyjnych, śladami po ręcznie wykonanych wrębach i eksploatacji techniką strzałową.

Nowe wyrobiska to nowe możliwości znacznie wzbogacające ofertę turystyczno-kulturalną Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Komora Aleksandrowice I pełnić będzie funkcję wystaw czasowych, natomiast komora Aleksandrowice II zostanie przystosowana do pełnienia funkcji kaplicy. Będzie to zupełnie inna od obecnie funkcjonujących, historycznych kaplic – nowoczesna, oddająca ducha XXI wieku, pozostająca dla kolejnych pokoleń świadectwem właśnie tych współczesnych nam czasów. Kaplica zostanie włączona do funkcjonującego już „Szlaku pielgrzymkowego Szczęść Boże”.

W wyniku realizacji projektu muzealna oferta zyska nową multimedialną komorę, co w specyficznych warunkach kopalni soli jest ewenementem. Będzie w niej realizowany nowy program edukacyjny „Bohaterowie wielickich podziemi”. Jego celem jest uświadomienie wartości i znaczenia dorobku pokoleń wielickich górników, podkreślenie pracy jako wartości człowieka, na co wielokrotnie zwracał uwagę Papież Polak. W zespole komór będą organizowane uroczystości lokalne oraz ponadregionalne. Będą one dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Ostateczne oddanie komór planuje się na połowę  2013 r. Ich nowoczesne wyposażenie wpisze się w obecny „muzealno – wystawienniczy trend” jednocześnie nie niszcząc wyjątkowego klimatu górniczego skansenu charakterystycznego dla muzealnej ekspozycji w kopalni soli.

 

Dodaj komentarz